Om ATK

Arvika Tennisklubbs tennisanläggning är centralt belägen i parkområdet Styckåsen. Tennishallen byggdes och invigdes 1984 men klubben bildades redan 1924.

Klubben

Arvika Tennisklubb bildades på 1920-talet på initiativ av 26 stycken tennisintresserade arvikabor. Idag, nästan ett sekel senare, har klubben över 300 medlemmar och disponerar över hela sju tennisbanor och en padelbana.

Så började det...

Den 17 oktober 1924 samlades 26 stycken tennisintresserade på stadshotellet i Arvika för att diskutera bildandet av en tennisklubb. Man satte in en annons i tidningen som lät så här:

"Tennisintresserade!

I och för bildandet av en tennisklubb i Arvika uppmanas härav intresserade att infinna sig på Stadshotellets klubblokal fredagen den 17 dennes kl. 5 em."

Arvika Nyheter torsdag 16 oktober 1924

Det tillsattes en interimstyrelse som skulle inkomma med förslag till stadgar för föreningen och vid ett senare sammanträde den 25 maj 1925 bildades således Arvika Tennisklubb.

Klubbens första ordförande blev Erik Lysholm som till yrket var gymnastikdirektör. Styrelsens uppgift var att så snart som möjligt utse en lämplig plats att bygga en tennisbana på. De skulle också se till att skaffa fram de pengar som behövdes vid byggandet. Föreningen sökte bidrag på 500 kr hos Arvika Stad.

Först ville de lägga banan i Tivoliparken men tillslut blev det beslutat att banan skulle läggas i Styckåsskogen. Men banan fick inte börja byggas förrän tennisklubben visat sig kunna anskaffa de nödvändiga medlen för banans iordningställande. För att få ihop dessa så lånade femton av klubbens medlemmar ut pengar till klubben.

Arbetet med banan sattes igång första juni 1925 och i mitten av juli stod tennisbanan färdig för användning. Banans slutliga kostnad blev 1 750 kr.

Banan var ganska lös i början men efter en tids användning och vältning så blev den så pass bra att man kunde börja anordna tävlingar där.

För att skaffa pengar till klubben så anordnades en maskerad på Stadshotellet. Det inbringade beloppet blev 188,81 kronor, vilket var mycket pengar på den tiden. Föreningens medlemsantal uppgick detta år till 28 stycken.

Mål och inriktning

"Tennissporten är en fysisk aktivitet som människor utför i syfte att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat. Tennissporten skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Tennissporten skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge varje utövare tillfredsställelse med hänsyn till var och ens värderingar. Tennissporten skall organiseras enligt demokratiska principer varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Tennisen skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors lika värde.

Arvika Tennisklubb har som ändamål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning och skall därigenom verka för tennissportens utveckling i Arvika genom anordnande av teoretiska och praktiska övningar samt tävlingar."

Ovanstående är ett utdrag ur Arvika Tennisklubbs stadgar. Fullständiga stadgar kan laddas ned här.

Föreningsinfo

Föreningsnummer: 17489-39
Bankgiro: 5887-1724
Swish: 1231237601
Org.nr: 872000-5209

Styrelse 2024

Ordförande

Lasse Hägglund, 070-521 21 91
Sponsringsansvarig

Ledamöter

Per Gärdt
Vice ordförande, träningsansvarig, LOK-ansvarig

Adrian Welander
Ekonomiansvarig, kassör

Malin Östervald
Sekreterare & damansvarig

Åke Hedelin
Fastighetsansvarig

Jens Bryntesson
Ledamot

Patrik Svensson, 070-604 11 99
Inpasseringssystem & Mycourt

Suppleanter

Björn Martin
Energiansvarig

Lotta Arenö
Kommunikation

 

Arvika Tennisklubbs styrelse